Условия за ползване

Условия за ползване

Условия за ползване на Мостри

Добре дошли на нашата онлайн платформа Mostri.bg!
Моля прочетете внимателно настоящите условия за ползване („Условия за ползване“) преди да използвате Mostri.bg („Страница“ или „Мостри“). Условията за ползване регулират отношенията между Мостри ЕООД, ЕИК 205859459, със седалище и адрес на управление гр. София, кв. Света Троица бл. 173 („Дружеството“, „Нас“ или „Ние“) и Вас като потребител („Потребител“ или „Вие“) на услугите, които предоставяме. Ако не сте съгласни с разпоредбите съдържащи се в настоящите Условия за ползване, моля не използвайте нашата Страница. Чрез достъпа до/ зареждайки Страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан/а с настоящите Условия за ползване. 
Условията за ползване могат да бъдат едностранно изменение от Нас по всяко време, следователно следва да се запознаете с актуалната версия на Условията за ползване при всяко Ваше посещение на Страницата. За Ваше улеснение всяка версия качена на Мостри съдържа дата и пореден номер. 
В случай, че имате въпроси относно съдържанието на Условията за ползване, Политиката ни за защита на личните данни, или каквато и да е информация предоставена на Страницата, можете да се свържете с Нас, на контактите посочени в Раздел Контакти.
Условията за ползване се прилагат единствено и само за Потребители. Ваше задължение е да използвате Страницата в това качество. В случай, че искате да се свържете с Нас и да използвате Нашите услуги в друго качество и/или като представител на юридическо лице, моля посетете Раздел Стани Партньор.
Страницата е предназначена за лица над 18 години. Молим Ви да не използвате Мостри, ако сте под тази възраст.

КОИ СМЕ НИЕ? КАКВИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯМЕ?
Мостри е дигитална платформа, която има за цел да предостави на Потребителите достъп до широк спектър от стоки изработени, произведени и продавани от трети лица, както и услуги предоставяни от трети лица, включително преференциални условия и оферти (всички общо наричани по-долу „Предложения“). Всички Предложения, с които разполагаме са качени на Страницата, като Мостри Ви осигурява директна препратка към сайта на съответния търговски обект/ магазин/ ресторант/ склад или друг търговски партньор на Дружеството („Партньор“), където можете да се запознаете с детайлите на съответното Предложение. Мостри не извършва директни продажби или предоставянето на каквито и да било стоки или услуги извън изрично упоменатите в настоящите Условия за ползване.
От момента, в който кликнете върху Предложението, което представлява интерес за Вас, Вие ще бъдете препратени към интернет страницата на съответния Партньор. Молим Ви да се запознаете с политиката за лични данни, политиката за бисквитки, съответните условия за ползване, общи условия, договор за продажба от разстояние и др., които са предоставени на страниците на нашите Партньори. Следва да имате предвид, че Ние нямаме контрол върху и не носим отговорност за съдържанието на интернет страниците на нашите Партньори, включително достоверността на описаните от тях продукти, стоки или услуги, или за правните документи, предоставени на съответната интернет страница и тяхното прилагане.
Ако имате въпроси относно конкретно Предложение предоставяно от наш Партньор следва да се свържете директно с негов представител по начините описани на интернет страницата му. Ние, разбира се, ще бъдем на Ваше разположение, ако можем да съдействаме по какъвто и да било начин.
 
РЕГИСТРАЦИЯ/ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СТРАНИЦАТА КАТО ГОСТ
Вие имате правото да използвате Страницата като гост или да създадете профил. Независимо от начина на използване на Мостри, Вие трябва да спазвате разпоредбите на тези Условия за ползване.
Всички Предложения, с които разполагаме са валидни и на разположение на всеки Потребител, независимо дали използва Страницата като гост или след регистрация. Моля запознайте се с Политиката ни за бисквитки, която се прилага за всеки Потребител използващ Мостри.
Регистрацията на Страницата може да бъде направена от Вас по всяко време, чрез създаване на профил в Раздел Профил. Регистрацията е доброволна и можете да закриете профила си когато пожелаете като се свържете с нас на следния имейл адрес: info@mostri.bg. При регистрация, Вие ще трябва да декларирате, че сте на възраст над 18г. и да предоставите данни, някои от които попадат под дефиницията за лични данни съгласно приложимото законодателство. Моля прочетете Политиката за лични данни, за да се запознаете с Вашите права и нашите задължения, във връзка с предоставените от Вас лични данни.  
Данните, които ще предоставите са ограничени до тези, които са необходими за персонализирано предоставяне на услуги и с цел да улесним Вашето използване на Страницата. В случай, че решите да се регистрирате, ще имате възможност да изберете дали искате да получавате съобщения от Нас за определени стоки или услуги на нашите Партньори, включително отстъпки и други кампании, които могат да представляват интерес за Вас. Моля прочетете Политиката за лични данни, за да се запознаете с Вашите права и нашите задължения относно извършването на директен маркетинг, както и Политиката ни за бисквитки.

ЗАКРИВАНЕ НА ПРОФИЛ
В случай, че желаете да прекратите своята регистрация в Мостри, моля следвайте инструкциите посочени по-горе. Ако имате въпроси, моля разгледайте Раздел Често задавани въпроси или се свържете с нас чрез контактите посочени в Раздел Контакти. 

ЛИЧНИ ДАННИ
Вашите лични данни ще бъдат обработвани в съответствие с Регламента 2016/679 за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни, само и единствено за целите описани в Политиката за лични данни и за срока, който е посочен в нея, по време и, в случай че е приложимо, след прекратяване на Вашата регистрация. Моля прочетете Политиката за лични данни.

БЕЗПЛАТНА УСЛУГА
Услугите, които предоставя Мостри са безплатни за Потребителите. Молим Ви да не ни предоставяте данни относно Ваша банкова сметка, номер на банкова карта или други данни, които могат да бъдат необходими във връзка с онлайн плащане, тъй като такива не се изискват от Вас за предоставяне на нашите услуги. Данни за плащане могат да Ви бъдат поискани от съответния Партньор, за да закупите или да се възползвате от Предложението, което сте избрали. В тази връзка е важно да се запознаете със защитата на данните, които предоставя съответния Партньор или избраната от него платформа за плащане. 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Съдържанието на Страницата, включително, но не само лога, реклами на Партньори или трети лица са предмет на интелектуална собственост. Вие нямате правото да използвате каквато и да било част от съдържанието на тази Страница за каквито и да било цели извън описаните в настоящите Условия за ползване, а именно разглеждане на Предложения, от които можете да се възползвате чрез директна препратка към сайта на съответния Партньор. Копия, снимки, принт скрийн и прочие на част или цялото съдържание на Мостри са изрично забранени.

ОТГОВОРНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Вие носите отговорност за Вашите действия или бездействия, включително, но не само за всяко нарушение на настоящите Условия за ползване и приложимото законодателство, неправомерно използване на Страницата, накърняване правата на интелектуална собственост на Дружеството, нашите Партньори или трети лица. 
Вие нямате право да заобикаляте мерките за техническа защита на Мостри, както и да използвате Страницата за разпространяване на компютърни вируси, троянски коне, шпионски софтуер или друг вид зловреден софтуер, както и за извършването на каквито и да е противозаконни действия.
Вие нямате право да използвате Страницата извън нейното предназначение и/ или по какъвто и да е начин, който може да причини вреди или пропуснати ползи, да затрудни, да заблуди или да наруши правата на останалите Потребители, да измени или да премахне цялото или част от съдържанието на Страницата или по друг начин да увреди или да окаже неблагоприятно влияние върху тяхното функциониране и достъпност.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО
Важно: Дружеството не носи отговорност относно качеството, отговарянето на регулаторните изисквания и/ или наличността на Предложенията, както и във връзка с упражняването на Вашите потребителски права на страниците на нашите Партньори. Всякакви искове, молби или жалби във връзка с качеството, гаранционния срок, наличността и др. на Предложенията следва да бъдат насочени директно към съответния Партньор. 
Използвайки нашата Страница Вие ще имате достъп както до интернет страниците на наши Партньори, така и на трети лица, например в случай на реклама представена на нашата Страница, която може при интерес от Ваша страна да Ви препрати директно към страницата на обекта, предмет на рекламата. Важно е винаги да следите и да се запознаете предварително с условията приложими за използването на техните интернет страници, продукти и услуги. Съдържанието на интернет страниците и качеството на предоставените от трети лица продукти и услуги са извън нашия контрол и отговорност.
Молим Ви да имате предвид, че Дружеството не се ангажира да осигури постоянен достъп и изправност на Страницата. Ние запазваме правото да спрем временно или постоянно нейното функциониране, включително, но не само, за да подобряваме услугите си, Вашия достъп, да добавяме или премахваме Предложения, да изменяме интерфейса на Страницата, целостта или част от нейното съдържание и тн. Ние не носим отговорност за причинени вреди или пропуснати ползи в тази връзка.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО
Тези Условия за ползване се подчиняват на българското право и ексклузивната компетентност на българските съдилища.

Пожелаваме Ви приятно разглеждане на Предложенията! 
Абонирайте се за бюлетина!